Betoprofit – Elementtitehtaan työajan, työvaiheiden ja resurssien suunnittelu ja seuranta pilvipalveluna

Elementtien tuotannossa työn osuus muodostaa merkittävän osan kokonaiskustannuksista. Tarjouslaskennan ja toteuman työaikojen vertailu on erittäin tärkeää, jotta mahdollisiin
poikkeamiin voidaan reagoida jo projektin kuluessa. Betoprofit pureutuu juuri niihin tietoihin, joilla hallitaan kustannusten seurantaa. 

Keskeiset ominaisuudet:

  • Voi määritellä kuka tekee, mitä ja mille elementille
  • Voi tarvittaessa priorisoida töitä työvaiheittain
  • Voi kohdistaa työntehtävät elementtikohtaisesti
Betonitehdas

Pilvipalvelussa asiakas tarvitsee vain nettiyhteyden ja päätelaite voi olla mikä tahansa, työasema, tabletti tai kännykkä.