Hankkeen julkinen nimi

Perinteiset teollisuustoimialat osaksi ekosysteemiä

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään digitaalinen sovellusratkaisu perinteisiä menetelmiä käyttävälle betoniteollisuudelle kuljetuskaluston hukka-ajon minimoimisen huomioiden.

Hankkeen julkinen nimi englannin kielellä

Traditional industries into the ecosystem

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

During the project will developed a digital application solution for the concrete industry, which still uses traditional methods, considering the wastage minimization of transport equipment.