Käyttöönoton huolellinen suunnittelu takaa onnistuneen lopputuloksen.

Asiakkaan kumppanina haluamme varmistaa, että saatte parhaan mahdollisen hyödyn järjestelmästämme heti alusta alkaen.

Toimintatapaamme kuuluu tulla tutustumaan asiakkaan toimintaan ja käytössä oleviin järjestelmiin, joihin palvelumme tulisi liittää. Samalla luodaan käyttöönotolle kattava aikataulutettu suunnitelma.

  • ratkaisu määritellään ja toteutetaan kunkin asiakkaan tarpeen mukaisesti auttamaan asiakkaan liiketoimintaa
  • asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä tarvittavat resurssit (mm. järjestelmät, henkilöt, aika, IT-infra) ja kuinka käyttöottoon tarvittava aika sovitetaan henkilöstön päivittäiseen toimintaan

Suunnittelun jälkeen perustetaan asiakkaan oma käyttöympäristö. Käyttäjien tunnukset luodaan koulutuksen yhteydessä pääkäyttäjän kanssa.

Käyttökoulutukset järjestetään kaikille käyttäjäryhmille ”kädestä pitäen” paikan päällä ja aikaa koulutukselle varataan tarvittava määrä, jotta järjestelmän käyttö lähtee joustavasti liikkeelle.

Käyttöönoton jälkeen pidetään asiakkaan kanssa seurantapalavereita sovituin välein ja tarkastellaan onko asiakas saavuttanut haluamansa hyödyt ja onko mahdollisesti koulutus- tai kehitystarpeita.