Digirahti – Betonielementtien toimitusten ja rahtikirjojen sähköinen hallinta pilvipalveluna

Digirahti tukee betonielementtien koko kuljetusprosessia: mitä, minne, milloin ja kuka toimittaa.
Järjestelmän tiedot ovat läpinäkyviä kaikille osapuolille huomioiden tehdas, kuljetusliikkeet ja työmaat. Kullakin osapuolella on oma rooli ja näkymä Digirahdin tietoihin.

Digirahti

Keskeiset ominaisuudet:

  • Tehdas suunnittelee ja aikatauluttaa kuormat kohteen kanssa yhteisesti sovitun toimitussuunnitelman mukaisesti.
  • Kuljettaja näkee omalta liittymältään työmaan tarkat tiedot, reitit tehtaalle ja työmaalle. Toimituksen eteneminen näkyy kuljetuksen aikaleimoista.
  • Työmaa näkee mitä elementtejä on tulossa ja milloin. Työmaa pystyy reagoimaan mahdollisiin muutoksiin kuljetustarpeessa